Dotacja

 

CDO-Centrum Drewna i Oklein Sp. z o.o. od 1 października 2019 roku realizuje projekt pt. Wdrożenie własnej nowej technologii wytwarzania płyt i elementów meblowych okleinowanych fornirem
o szerokich płaszczyznach i wzdłużnych krawędziach o strukturze 3D.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności spółki CDO poprzez wdrożenie nowej własnej technologii wytwarzania płyt i elementów meblowych, wprowadzającej korzystne rozwiązania o charakterze innowacyjnym, niedostępne dotychczas w rozwiązaniach alternatywnych.

W oparciu o wdrożoną nową technologię zostanie uruchomione wytwarzanie nowych usług (główny rezultat projektu). Będzie to usługa wytwarzania płyt meblowych o szerokich płaszczyznach okleinowanych fornirem (okleiną naturalną) o strukturze 3D i elementów meblowych, z płyt o strukturze 3D z jednoczesnym odwzorowaniem tej struktury na ich wzdłużnych krawędziach po ich oklejeniu.

Wartość projektu ogółem: 9 650 000,00 PLN.

Wartość wydatków kwalifikowanych: 8 000 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania (kwota premii technologicznej): 6 000 000,00 PLN.

 

Facebook