ARRIBA AMARILLO ( CANARY WOOD )

Występowanie: Ameryka Południowa, zwłaszcza Brazylia
Dostępny pod nazwami: Arariba/Esquero, Arariba Amarillo, Canary Wood

wood-081_arariba-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin