Forniry modyfikowane

Fornir modyfikowany pozyskiwany jest z szybkorosnących drzew hodowanych na plantacjach w Afryce. Naturalny materiał jest obwodowo skrawany na liście, które po usunięciu wszelkich wad i niedoskonałości poddaje się barwieniu i klejeniu w specjalne bloki. W tej formie drewno jest prasowane co nadaje mu odpowiedni wewnętrzny wzór – rysunek drewna. Następnie blok zostaje poprzecznie skrawany na pojedyncze arkusze – forniry. Powstały w ten sposób materiał jest odzwierciedleniem oklein pozyskiwanych metodą tradycyjną.

W tej formie drewno jest prasowane co nadaje mu odpowiedni wewnętrzny wzór – rysunek drewna. Następnie blok zostaje poprzecznie skrawany na pojedyncze arkusze – forniry. Powstały w ten sposób materiał jest odzwierciedleniem oklein pozyskiwanych metodą tradycyjną.

Okleina modyfikowana tak jak okleina naturalna pod wpływem światła jak i czynników atmosferycznych może nieznacznie zmieniać kolor. Ma na to wpływ bezpośrednia ekspozycja w miejscu o dużym nasłonecznieniu jak i brak zabezpieczenia w postaci naświetlenia i zastosowania odpowiedniego lakieru.

Jednym z etapów produkcji okleiny modyfikowanej jest wybarwianie fabryczne. Jest to skomplikowany proces technologiczny polegający na nadawaniu poszczególnym partiom materiału naturalnego odpowiedniej głębi oraz nasycenia koloru. W związku z różnicami w zdolności wchłaniania poszczególnych włókien drewna oraz różnicami pomiędzy kłodami tego samego gatunku mogą występować nieznaczne różnice w wybarwieniu oraz strukturze w stosunku jednej partii do drugiej.

  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin