CEDR CZERWONY

Występowanie: szeroko rozpowszechniony w zachodniej Ameryce Północnej, od Alaski po Kalifornię
Dostępny pod nazwami: Western Red Cedar, Red Cedar, Single Wood

wood-083_cedar-western-red-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin