JATOBA

Występowanie: Dorzecze Amazonki, Gujana, Surinam, Wenezuela, Kolumbia, Panama do Meksyku
Dostępny pod nazwami: Courbaril, West-Indian Locust, Imeneo

wood-087_courbaril-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin