KINGWOOD

Występowanie: Ameryka Południowa, zwłaszcza Brazylia; Madagaskar, Meksyk i Sumatra
Dostępny pod nazwami: Kingwood, Brasilianisches Königsholz, Bois De Violette, Violetta, Violette

wood-091_kingwood-raw-300x300cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin