TULIPANOWIEC

Występowanie: Wschodnie Stany Zjednoczone; głównie Karolina, Georgia i Wirginia
Dostępny pod nazwami: Tulpenbaum, American Whitewood, Tulipier, Tulipifero, Tulpenboomhout, Tulipwood, Tuliptree, Tulipie

wood-111_whitewood-american-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin