WIŚNIA CZARNA

Występowanie: W północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, głównie w Pensylwanii do Wirginii Zachodniej
Dostępny pod nazwami: Ciliegio, Süßkirsche, Black Cherry, Cerisier Des Oiseaux, Black Cherry, Merisier, Cerezo, Ciliego Americano, Amerikanische Kirsche, Cherry

wood-085_cherry-black-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin