BUBINGA

Występowanie: Wschodnia Nigeria, Zair, Kongo, Gabon, Kamerun
Dostępny pod nazwami: Bubinga

wood-054_bubinga-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin