KLON NORWESKI

Występowanie: umiarkowanych strefach Europy
Dostępny pod nazwami: Spitzahorn, Erable Plane, Norway Maple, Acero Riccio, Lenne

fornir-okleina-klon-cdo
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin