MOABI

Występowanie: Afryka Zachodnia; Nigeria, Kamerun, Gabon, Kongo, Angola, Zair
Dostępny pod nazwami: Moabi

wood-066_moabi-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin