BRZOZA SĘKATA

Występowanie: Europa Północna i Północno-Wschodnia
Dostępny pod nazwami: Maserbirke

wood-012_birch-masers-raw-200x512cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin