BUK EUROPEJSKI

Występowanie: w całej Europie, krajach Kaukazu i północnym Iranie
Dostępny pod nazwami: Faggio, Rotbuche, Beech, Hètre, Beech, Haya, Buche

wood-006_beech-european-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin