BUK RANDOM

Występowanie: w całej Europie, krajach Kaukazu i północnym Iranie
Dostępny pod nazwami: Buche Weiss, Buche Ungedämpft, Buche Natur, Unsteamed Beech, Hêtre, Haya, Faggio

wood-009_beech-unsteamed-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin