BUK TWARDZIELOWY RANDOM

Występowanie: w całej Europie, krajach Kaukazu i północnym Iranie
Dostępny pod nazwami: Kernbuche, Buche Braunkern, Buche Spritzkern, Hearted Beech, Hêtre, Haya, Faggio

wood-008_beech-hearted-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin