GRAB EUROPEJSKI

Występowanie: Europa Wschodnia po Kaukaz, Japonię, Koreę i Chiny
Dostępny pod nazwami: Hagebuche, Hainbuche, Hornbaum, Weißbuche, Charme Commun, Common Hornbeam, Carpino Bianco

wood-017_hornbeam-european-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin