GRUSZA

Występowanie: Europa Środkowa i Południowa
Dostępny pod nazwami: Pero, Perastro, Birnbaum, Pear, Poirier

wood-030_pear-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin