JABŁOŃ

Występowanie: Europa (z wyjątkiem Europy Północnej), Azja Zachodnia, Indie, Australia i Ameryka Północna

Dostępny pod nazwami: Melastro, Pomo, Edler Apfelbaum, Apple-Tree, Pommier

wood-002_apple-tree-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin