JARZĄB BREKINIA

Występowanie: Europa Środkowa i Południowa
Dostępny pod nazwami: Elsbeere, Baccarello, Ciavardello, Wild Service Tree, Beam Tree, Alisier Torminal

wood-043_wild-service-tree-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin