KASZTAN

Występowanie: Europa Zachodnia i Południowa, Azja Mniejsza, Afryka Północna
Dostępny pod nazwami: Castagno, Edelkastanie, Sweet Chestnut, Chátaignier

wood-015_chestnut-sweet-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin