MODRZEW EUROPEJSKI

Występowanie: w całej Europie Środkowej
Dostępny pod nazwami: Lärche, Gemeine Lärche, Larice, European Larch, Melèze D‘Europe, Alerce

wood-018_larch-european-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin