ORZECH EUROPEJSKI

Występowanie: Europa Środkowa, Zachodnia i Południowa
Dostępny pod nazwami: Walnuss, Europäischer Nussbaum, Walnut, Noyer Commun, Notenhout, Noce Commune

wood-038_walnut-european-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin