PLATAN

Występowanie: w całej Europie
Dostępny pod nazwami: Platane, Ahornblättrige Platane, Harewood, Platanier, Sycamore, Platano, Europees Platanen, European Plane

wood-031_plane-european-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin