TOPOLA CZARNA SĘKATA

Występowanie: w całej Europie
Dostępny pod nazwami: Pappel Maser, Poplar Burl, Loupe De Peuplier, Upa De ¡lano, Radica Di Pioppo

wood-033_poplar-black-masers-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin