WIŚNIA EUROPEJSKA

Występowanie: w całej Europie
Dostępny pod nazwami: Kirschbaum, Ciliegio, Cherry, Cerisier, Merisier, Bird Cherry, Cerezo

wood-014_cherry-european-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin