GLEDICZJA TRÓJCIERNIOWA

Występowanie: Ameryka Północna, wschodnie Stany Zjednoczone
Dostępny pod nazwami: Christusdorn, Févier, Honey Locust, Black Locust, Spino Di Giuda, Algarobo De Miel, Acacia Negra

wood-090_honey-locust-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin