AFROMOSIA

Występowanie: Tropikalna Afryka Zachodnia i Środkowa
Dostępny pod nazwami: Kokrodua, Afrormosia, Asamela, Mohole

wood-047_afrormosia-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin