DOUSSIE

Występowanie: Cameroon, from Guinea to Ivory Coast, Ghana, Nigeria, Gabon, Congo, Zaire, Angola eastward to Uganda, Kenya, Mozambique
Dostępny pod nazwami: Doussié, Afzelia

wood-048_afzelia-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin