CIS EUROPEJSKI

Występowanie: Europa Zachodnia, Środkowa i Południowa, Azja Mniejsza, Afryka Północna, Iran, Azja Południowa, Japonia i Indie
Dostępny pod nazwami: Eibe, Taxus, If, Yew, Tasso, Iba, Yali, Yelä

wood-045_yew-european-raw-240x500cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin