SOSNA SZWAJCARSKA

Występowanie: Europa Środkowa
Dostępny pod nazwami: Cirmolo, Cembro, Pino Cembro, Zirbe, Zirbelkiefer, Arve, Swiss Pine, Pin Cembre, Pino Abeto

wood-037_swiss-stone-pine-raw-300x400cm_d
  • Oddziały CDO

    Izdebnik, Rzeszów, Radomsko, Lublin